FIŞĂ DE DICŢIONAR

 

Cercetător şi editor; specializată în istoria filosofiei interbelice.

Studii universitare la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, finalizate în 1982 cu o teză despre metodele muzicale în opera lui Thomas Mann. Profesoară, apoi redactor principal la publicaţia „Dreptatea“; colaborări la publicaţii precum: „Dilema“, „Viaţa Românească“, „Manuscriptum“ etc.

Specializări ulterioare în filosofie şi teologie ortodoxă.

Cercetătoare, vreme de decenii, a numeroase arhive publice şi private (din Bucureşti, Brăila, Piteşti, Freiburg, Wiesbaden), a publicaţiilor interbelice, din care au rezultat cele două direcţii ale activităţii sale ulterioare: cea de autoare şi cea de editoare, privindu-i îndeosebi pe Nae Ionescu şi pe unii dintre discipolii săi filosofici. În acelaşi timp, a întocmit, prin cercetare şi achiziţii proprii, Fondul documentar „Nae Ionescu“, aflat la Cabinetul de Manuscrise al Bibliotecii Academiei Române.

 

LUCRĂRI DE AUTOR:

 

Nae Ionescu. Biografia. Vol. I. [Bucureşti]: Editura „Universal Dalsi“, 2001, 470 pag. + XXI planşe hors texte;

Vol. II. [Bucureşti]: Editura „Acvila“, 2002, 617 pag. + III planşe hors texte;

Vol. III. Muzeul Brăilei: Editura „Istros“, 2003, 565 pag. + VIII planşe hors texte;

Vol. IV. ibidem, 2005, 652 pag. + XI planşe hors texte (lucrare nominalizată la Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2005).

Catalog ştiinţific Constantin Noica (M. N. L. R., 2005, uz intern).

Catalog ştiinţific Arşavir Acterian (M. N. L. R., 2006, uz intern).

Biobibliografie Nae Ionescu. Muzeul Brăilei: Editura „Istros“, 2007, 601 pag.

Catalog ştiinţific Vasile Băncilă (M. N. L. R., 2007, uz intern).

Nae Ionescu. Leben – Werk – Wirkung. Aus dem rumänischen Manuskript übersetzt von Erwin Hellmann. Mit zwei Aufsätzen von Mircea Eliade. Wien und Leipzig: Karolinger Verlag, 2008, 287 pag. (în limba germană).

Catalog ştiinţific Perpessicius (M. N. L. R., 2008, uz intern).

Ministerul  Educaţiei Naţionale; Muzeul Naţional al Literaturii Române; în vol. Întâlniri cu Cioran. Vol. I. Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009, pag. 163-165.

Dumitru C. Amzăr; în vol.: Dimitrie Gusti şi colaboratorii, Cornova, 1931. Ediţie îngrijită de M. Diaconu, Zoltán Rostás, Vasile Şoimaru.Chişinău: Editura Quant, 2011, pag. 619-655.

Biobibliografie D. C. Amzăr. Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2013, 662 pag.

Studiile universitare ale lui Cioran; în vol. Întâlniri cu Cioran. Vol. III. Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2013, pag. 158-165.

Constantin Noica în arhiva Muzeului Naţional al Literaturii Române; în vol. Modelul cultural Noica. Vol. III. Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2014, pag. 202-221.

Constantin Noica epistolograf: Nicolae Bagdasar, Petru Manoliu, N. Steinhardt; în vol. Modelul cultural Noica; ibidem, 2014, pag. 222-250.

Nae Ionescu. Biografia. Ediţia a doua, revăzută şi adăugită. Vol. I, 843 pag. + XXXI planşe hors texte;

Vol. II, 875 pag.+ XIV planşe hors texte. Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2015.

 

LUCRĂRI ÎNTOCMITE PRIN CERCETAREA ARHIVEI C. N. S. A. S.:

 

Un alt aspect al cercetărilor este legat de ARHIVA C. N. S. A. S., unde, în calitate de cercetător acreditat, a studiat documentele privitoare la Nae Ionescu şi la discipolii săi, alcătuind următoarele lucrări:

Constantin Noica în arhiva Securităţii.Selecţia, prezentarea şi îngrijirea documentelor de... Texte introductive de Gabriel Liiceanu, Noica şi Securitatea; şi Andrei Pleşu, Noica a fost filat ca un obiectiv militar. Bucureşti: Editura Humanitas, 2009, 507 pag.

 

SUB GENERICUL: „NAE IONESCU ŞI DISCIPOLII SĂI ÎN ARHIVA SECURITĂŢII“:

 

Vol. I: Nae Ionescu. Studiu introductiv: Intelectualul penal, selecţia şi îngrijirea documentelor de... Bucureşti: Editura „Mica Valahie“, 2008, 296 pag.;

Vol. II: Mircea Eliade. Studiu introductiv: O acţiune informativă nespecifică, selecţia şi îngrijirea documentelor de...; ibidem, 2008, 314 pag.;

Vol. III: Octav Onicescu. Studiu introductiv: Savantul şi Securitatea, selecţia şi îngrijirea documentelor de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2009, 360 pag.;

Vol. IV: Constantin Noica (1). Studiu introductiv: Constantin Noica în arhiva Securităţii, selecţia şi îngrijirea documentelor de...; ibidem, 2009, 364 pag.;

Vol. IV: Constantin Noica (2). Selecţia şi îngrijirea documentelor de...; ibidem, 2010, 439 pag.;

Vol. V: Mircea Vulcănescu. Introducere: Cea mai înaltă lecţie de etică a omului de stat, prezentarea, selecţia şi îngrijirea documentelor, note şi indici de... Cluj-Napoca: Editura Eikon, 2013, 795 pag.;

Vol. VI: Petru Manoliu. Introducere: Exterminarea cărturarilor – Cazul Petru Manoliu şi Alice Voinescu –, ediţie, îngrijirea documentelor, note şi indici de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2015, 533 pag.(Premiul „Şerban Cioculescu“ ‒ Memorialistică şi istorie literară, al Muzeului Naţional al Literaturii Române pe anul 2015);

Vol. VII: Paul Sterian. Introducere: Delictul de a exista, ediţie, prezentarea şi selecţia documentelor, note şi indici de...; ibidem, 2016, 332 pag.;

Vol. VIII: Axente Sever Popovici. Introducere: Cum să distrugi elita unei ţări. Studiu de caz: Axente Sever Popovici, ediţie, prezentarea, selecţia şi îngrijirea documentelor de...; ibidem, 2022, 376 pag.

 

LUCRĂRI EDITATE

 

EDIŢIA DE OPERE COMPLETE ALE LUI NAE IONESCU:

 

Opere. VI. Publicistică,1. 1919-1923. Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura „Crater“, 1999, 573 pag.; Opere. I. Cursuri de metafizică,1. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2000, 448 pag.; Opere. VII. Publicistică,2. 1924-1926. Ediţie îngrijită de... Muzeul Brăilei: Editura „Istros“; Bucureşti: Editura „Aritmos“, 2002, 579 pag.; Opere. II. Cursuri de metafizică,2. Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura „Roza vânturilor“, 2005, 488 pag.; Opere. VIII. Publicistică, 3 (ianuarie – august 1927). Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2007, 551 pag.; Opere. III. Cursuri de logică,1. Ediţie îngrijită de... Muzeul Brăilei: Editura „Istros“, 2010, 411 pag.; Opere. IV. Cursuri de logică, 2. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2011, 427 pag.; Opere. IX. Publicistică, 4 (septembrie 1927‒ mai 1928). Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2012, 490 pag.; Opere. X. Publicistică, 5 (iunie 1928 – martie 1929). Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2014, 590 pag.; Opere. XI. Publicistică, 6 (iunie – decembrie 1929). Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2015, 612 pag.; Opere. XII. Publicistică, 7 (ianuarie – septembrie 1930). Ediţie îngrijită de... Muzeul Brăilei: Editura „Istros“, 2016, 560 pag.; Opere. XIII. Publicistică, 8 (1 octombrie 1930 – 31 decembrie 1931). Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2016, 593 pag.; Opere. II. Cursuri de metafizică,2. Ediţia a doua. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2017, 488 pag.; Opere. III. Cursuri de logică,1. Ediţia a doua. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2017, 411 pag.; Opere. IV. Cursuri de logică, 2. Ediţia a doua. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2017, 427 pag.; Opere. VIII. Publicistică, 3 (ianuarie – august 1927). Ediţia a doua. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2017, 551 pag.; Opere. IX. Publicistică, 4 (septembrie 1927 ‒ mai 1928). Ediţia a doua. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2017, 490 pag.; Opere. X. Publicistică, 5 (iunie 1928 – martie 1929). Ediţia a doua. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2017, 590 pag.; Opere. XII. Publicistică, 7 (1 ianuarie – 30 septembrie 1930). Ediţia a doua. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2017, 560 pag.; Opere. XIV. Publicistică, 9 (1932). Ediţie îngrijită de....; ibidem, 2017, 656 pag.; Opere. VI. Publicistică, 1 (1909 ‒ 1923). Ediţia a doua, revăzută şi adăugită. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2018, 616 pag.; Opere. VII. Publicistică, 2 (1924-1926). Ediţia a doua, revăzută şi adăugită. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2018, 614 pag.; Opere. XV. Publicistică, 10 (1933-1938; 1940). Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2018, 578 pag.; Opere. I. Cursuri de metafizică, 1. Ediţia a doua, revăzută şi adăugită. Cu un studiu introductiv de acad. Alexandru Surdu. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2019, 450 pag.; Opere. V. Studii filosofice, introduceri, prefeţe (1909-1937). Traducere de acad. Alexandru Surdu. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2019, 478 pag.; Opere. XVI. I. Corespondenţa trimisă (1907-1939). II. Documentar (1908-1938). Ediţie îngrijită, traducerea documentelor redactate în limbile germană şi franceză, cercetarea şi recuperarea documentelor din diferite arhive, note şi comentarii de...; ibidem, 2020, 965 pag.; Opere. XVII. I. Corespondenţa primită (1911-1938). II. Documentar (1908-1938). Ediţie îngrijită, traducerea documentelor redactate în limbile germană şi franceză, cercetarea şi recuperarea documentelor din diferite arhive, note şi comentarii de...; ibidem, 2022, 828 pag.

 

ALTE LUCRĂRI EDITATE DIN NAE IONESCU:

 

Curs de istorie a metafizicii. Ediţie, note, indici de... Bucureşti: Editura „Anastasia“, 1996,219 pag.; Problema mântuirii în „Faust“ al lui Goethe. Ediţie, note, indici, cronologie de...; ibidem, 1996, 167 pag.; Teoria cunoaşterii. Ediţie, note, indici de...; ibidem, 1996, 324 pag.; Corespondenţa de dragoste. Vol. I-II. Ediţie, introducere: Habent sua fata epistulae, note şi indici de...; ibidem, 1997, 423 + 321 pag. + XVI planşe hors texte. Altă ed.: Vol. I-II. Ediţia a doua, revăzută şi adăugită. Ediţie, note şi indici de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2016, 615 + 535 pag.; Curs de istorie a logicii. Ediţie, note, indici de... Bucureşti: Editura „Eminescu“, 1997, 245 pag.; Curs de logică matematică. Ediţie, note, indici de...; ibidem, 1997, 265 pag.; Curs de logică generală. Ediţie, note, indici de...; ibidem, 1997, 230 pag.; Teologia. Integrala publicisticii religioase. Introducere: Nae Ionescu ‒ teologul, ediţie, note şi indici de... Sibiu: Editura „Deisis“, 2003, 664 pag. (Colecţia „Philosophia christiana“); Scrisori şi memorii. Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2006, 160 pag.; Opere [selective]. Vol. I-III. Vol. I: Cursuri universitare, 1; vol. II: Cursuri universitare, 2; vol. III: Studii, prefeţe, articole şi cronici. Ediţie îngrijită de… Prefaţă de acad. Eugen Simion. Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă (Colecţia „Opere fundamentale“), 2020.

 

Cercetător al ARHIVEI VASILE BĂNCILĂ, pe care a sistematizat-o şi a organizat-o disciplinar vreme de mai multe decenii, publicând apoi o serie de volume şi o ediţie de Opere.

Realizează în întregime numărul monografic al revistei „Manuscriptum“, an XXIX, nr. 3-4 (112-113), 1998, 312 pag. (Număr special: Vasile Băncilă) (structura monografică a revistei, reconstituirea sistemului de filosofie pe baza materialelor din arhivă, selecţia şi îngrijirea documentelor, introduceri, note, ilustrare grafică).

 

EDIŢIA DE OPERE ALE LUI VASILE BĂNCILĂ:

 

Opere. Vol. I. Scrieri inedite din tinereţe (1920-1923). Ediţie îngrijită de... Muzeul Brăilei: Editura „Istros“, 2003, 343 pag.;Opere. Vol. II.Scrieri inedite din tinereţe (1923-1926). Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române; Muzeul Brăilei: Editura „Istros“, 2004, 408 pag.; Opere. Vol. III. Eseistica edită (1921; 1924-1932). Ediţie îngrijită de... Muzeul Brăilei: Editura „Istros“, 2006, 701 pag.; Opere. Vol. IV. Eseistica edită (1933–1936). Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2006, 574 pag.; Opere. Vol. V. Eseistica edită (1937-1944). Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2007, 568 pag.; Opere. Vol. VI. Sistem de filozofie. 1. Definiţia filozofiei. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2008, 265 pag.;Opere. Vol. VII. Sistem de filozofie. 2. Metafizica. Spaţiul Bărăganului. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2009, 358 pag.; Opere. Vol. VIII. Sistem de filozofie. 3. Teoria cunoaşterii. Artă şi cunoaştere. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2012, 389 pag.; Opere. Vol. IX. Sistem de filozofie. 4. Filozofia religiei. Filozofia sărbătorii. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2014, 516 pag.; Opere. Vol. X. Sistem de filozofie. 5. Comunităţile existenţei: A. Comunitatea ontologică: Existenţa ca fiinţă; B. Existenţa românească. Ediţie îngrijită de... ; ibidem, 2015, 478 pag.; Opere. Vol. XI. Sistem de filozofie. 6. Etica. Ediţie îngrijită de…; ibidem, 2015, 350 pag.; Opere. Vol. XII. Sistem de filozofie. 7. Filozofia naţiunii. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2016, 473 pag.; Opere.Vol. XIII. Sistem de filozofie. 8 Alte discipline filozofice. Scurt tratat despre gelozie. Feminin şi masculin. Ediţie îngrijită de…; ibidem, 2018, 418 pag.; Opere.Vol. XIV.Sistem de filozofie. 9. Concluzii la sistem. Ediţie îngrijită de…; ibidem, 2019, 300 pag.; Opere. Vol. XV. Aforisme şi paraaforisme (1). Ediţie îngrijită de…; ibidem, 2010, 403 pag.; Opere. Vol. XVI. Aforisme şi paraaforisme (2). Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2011, 403 pag.; Opere.Vol. XVII. Eseistica ultimilor ani (1). Mici testamente. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2021, 455 pag.; Opere.Vol. XVIII. Eseistica ultimilor ani (2). Portrete: Gheorghe Anghel, Nicolae Bagdasar, Lucian Blaga, Panait Cerna, Ion Chinezu, Dante, Eminescu, Nae Ionescu, Neculai Iorga, Panait Istrati, Titu Maiorescu, Simion Mehedinţi, P. P. Panaitescu, Vasile Pârvan, Ion Petrovici, C. Rădulescu-Motru. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2022, 597 pag.

 

ALTE LUCRĂRI EDITATE DIN VASILE BĂNCILĂ:

 

C. Rădulescu-Motru. [Ediţie îngrijită de...]. Constanţa: Editura „Ex Ponto“, 1997, 162 pag.; Religia iubirii şi Pestalozzi. [Ediţie îngrijită de...]; ibidem, 1998, 199 pag.; Mici testamente. Vol. I-II. Ediţie, note, indici de... Bucureşti: Editura „Eminescu“, 1999, 254 + 340 pag.; Spaţiul Bărăganului. Ediţie îngrijită de...Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române; Muzeul Brăilei: Editura „Istros“, 2000, 305 pag.; Corespondenţă Vasile Băncilă – Lucian Blaga. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2001, 297 pag.; Artă şi cunoaştere. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2002, 191 pag.; Nae Ionescu, un cavaler prestant al spiritului. Ediţie îngrijită, note şi indici de... Cluj-Napoca: Editura Eikon, 2011, 426 pag.

 

LUCRĂRI EDITATE DIN DUMITRU CRISTIAN AMZĂR:

 

A recuperat ARHIVA D. C. AMZĂR, de la Wiesbaden, unde acesta a trăit. O parte a acesteia a fost donată Arhivelor Naţionale, pentru alcătuirea unui fond care să-i poarte numele. A cercetat această arhivă şi a grupat disciplinar scrierile acestuia, editând până acum următoarele volume:

Jurnal berlinez. Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura „România Press“, 2005, 660 pag.;Rânduiala, legea lăsată lumii de Dumnezeu. Ediţie îngrijită, note şi cronologie de...; ibidem, 2006, 350 pag.;Din istoria relaţiilor româno-germane. Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura „Mica Valahie“, 2008, 381 pag.; Istorie românească trăită în Germania. Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2011, 395 pag.; Studii etno-sociologice. Ediţie îngrijită de... Cluj-Napoca: Editura „Eikon“, 2013, 450 pag.; Rânduiala fiinţei româneşti. Studii de morfologie culturală. Ediţie îngrijită de...; ibidem, 2014, 450 pag.; Ortodoxia în exil. Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2017, 516 p.; Instituţii ale exilului: Biblioteca Română din Freiburg. Ediţie îngrijită, introducere, traduceri, note şi indici de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2019, 672 pag.; Filosofia românească nemarxistă. În Addenda: însemnări de la cursul lui Martin Heidegger: Die Grundfrage der Philosophie (1933); Nae Ionescu: Die Strukturen als Wessen/Essenz der Wirklichkeit (1929). Ediţie îngrijită, revizuirea ştiinţifică a traducerilor, note şi indici de...; ibidem, 2020, 416 pag.

 

ALTE LUCRĂRI EDITATE:

 

A editat de asemenea lucrări de: Simion Mehedinţi, Creştinismul românesc. Ediţie, note de... Bucureşti: Editura „Anastasia“, 1995 (altă ed., 2019); Mircea Vulcănescu, Posibilităţile filosofiei creştine. Ediţie, note, indici de...; ibidem, 1996; I. G. Savin, Apărarea credinţei. Ediţie, note de...; ibidem, 1996; Al. Lascarov-Moldovanu, Buga. Ediţie îngrijită de... Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2002; Elena-Margareta Ionescu, Jurnal. Introducere: Prolegomenă la erosul naeionescian, ediţie îngrijită, note şi indici de... Bucureşti, Ed. „Crater“ 1999, 152 + VIII planşe hors texte.

 

TRADUCERI:

 

A tradus din limba franceză lucrări de teologie şi de filosofie de Georges Habra (1994), Placide Déseille (1995), Jean Kovalevsky (1996), Jean-Michel Besnier (coord.) (1997), Michel Laroche (2002, 2003), Maxime Egger (2004), Marcel Quénot (2004).